Nhận diện và đấu tranh 
với quan điểm sai trái về sở hữu đất đai
07:54, 24/03/2023

Lợi dụng việc toàn dân đang đóng góp ý kiến cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các thế lực xấu từ bên ngoài đã tăng cường chống phá.

Phòng, chống diễn biến hòa bình: Nguyên khí quốc gia 
và cốt cách kẻ sĩ
07:50, 17/03/2023

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là nguyên khí của quốc gia, là vốn quý của dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục tận hiến với quốc gia, dân tộc; giữ vững cốt cách, tinh thần như tùng, như bách...

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng
 và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh
14:19, 10/03/2023

Trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2013, khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập, trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tiến hành ráo riết, quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”,

Phòng, chống diễn biến hòa bình: Luận điệu phản động 
cần bác bỏ
08:06, 24/02/2023

Gần đây, các đối tượng chống phá vin vào việc một số thanh niên tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự đã bị xử lý, tung luận điệu đánh đồng rằng: “Lớp thanh niên Việt Nam hiện nay đang tìm mọi cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự”, “không ai yêu nước” (!) và rằng “cơ đồ này không còn chỗ dựa” vì thanh niên không còn tin tưởng vào chế độ (!)...

Phòng, chống diễn biến hòa bình: Chấn hưng văn hóa lễ hội, 
bảo tồn bản sắc dân tộc
07:47, 17/02/2023

Các địa phương trong cả nước đang sôi nổi vào mùa lễ hội truyền thống đầu năm mới. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa phong tục, tín ngưỡng của đồng bào, lễ hội truyền thống còn là dịp đẩy mạnh quảng bá văn hóa, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch. 

Báo Nam Định số 5487 (thứ 3, ngày 28-3-2023)

BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com