Chuyển biến trong công tác 
nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng
07:47, 28/03/2023

Những năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử các ban, ngành, đoàn thể được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó chất lượng các ấn phẩm lịch sử Đảng được nâng cao, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, phản ánh trung thực quá trình hình thành, phát triển của các Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở trong từng giai đoạn lịch sử.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
18:25, 26/03/2023

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thể lệ cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”
09:59, 24/03/2023

Bộ Công an phối hợp Báo Nhân Dân phát động cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”, nhằm tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân và hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu “6 Điều dạy công an nhân dân” (11/3/1948-11/3/2023).

Nhận diện và đấu tranh 
với quan điểm sai trái về sở hữu đất đai
07:54, 24/03/2023

Lợi dụng việc toàn dân đang đóng góp ý kiến cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các thế lực xấu từ bên ngoài đã tăng cường chống phá.

Phòng, chống diễn biến hòa bình: Nguyên khí quốc gia 
và cốt cách kẻ sĩ
07:50, 17/03/2023

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là nguyên khí của quốc gia, là vốn quý của dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục tận hiến với quốc gia, dân tộc; giữ vững cốt cách, tinh thần như tùng, như bách...

Báo Nam Định số 5487 (thứ 3, ngày 28-3-2023)

BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com