Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng

07:08, 03/08/2020

Hoàng Văn Tuyến
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Ðảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất trên cơ sở Ðảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 1415-QÐ/TU ngày 24-4-2020 của BCH Ðảng bộ tỉnh, gồm 162 tổ chức cơ sở Ðảng (trong đó có 79 đảng bộ và 83 chi bộ) với gần 9.000 đảng viên. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Ðảng bộ tỉnh, Ðảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó đã tích cực nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính; tham gia, phối hợp kịp thời, có hiệu quả với lãnh đạo doanh nghiệp (DN) tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, cải thiện đời sống người lao động, phát triển DN; kiện toàn tổ chức bộ máy.

Một số thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020

Khối các Cơ quan tỉnh

* 100% cán bộ diện quản lý của cấp ủy các cấp thuộc khối đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị theo quy định.
* Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm trong cả nhiệm kỳ là 97,5%, trong đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 23,9%.
* Trong nhiệm kỳ kết nạp  1.148 đảng viên; trong đó có 267 sinh viên (chiếm 23,26%).

Khối Doanh nghiệp tỉnh:

* Tăng trưởng doanh thu trong toàn Khối bình quân đạt 12%/năm.
* Hàng năm trên 75% số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi.
* Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 6%-7%.

* Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 85% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 92% trở lên.
* Trong nhiệm kỳ kết nạp  935 đảng viên.

Nâng cao chất lượng tham mưu góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

Phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, BCH Ðảng bộ Khối đã theo dõi, đôn đốc cấp ủy các cơ sở Ðảng trực thuộc nâng cao chất lượng tham mưu, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đặt ra trong nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đặc biệt chú trọng tham mưu các giải pháp hoàn thành thắng lợi các nghị quyết chuyên đề. Trong đó, các cơ quan khối Ðảng, Ðoàn thể đã kịp thời tham mưu đúng hướng, sát thực tế cho Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Ðảng (khóa XII); cải cách hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch và hiện đại; thành lập, đưa vào hoạt động chính thức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh... Cấp ủy các cơ sở Ðảng khối kinh tế, tổng hợp đã tích cực tham mưu ban hành nhiều cơ chế trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương đẩy mạnh kêu gọi, thu hút xã hội hóa nguồn vốn đầu tư; phát huy nội lực từ chính cộng đồng dân cư, DN, người dân là con em xa quê ở trong và ngoài nước cùng chung tay thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Sự góp sức của nhân dân đã giúp tỉnh sớm đưa chương trình xây dựng NTM về đích trước 1,5 năm so với mục tiêu; đạt kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với giá trị sản xuất tăng bình quân 2,7%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14,2%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu tăng 13-14%/năm). Tỉnh còn huy động được nhiều nguồn vốn để triển khai xây dựng các công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như các khu, cụm công nghiệp, đường giao thông, điện lực, viễn thông, nước sạch. Các hoạt động hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư, DN được tích cực tham mưu đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện. Ðể nâng cao hiệu quả hỗ trợ nhà đầu tư, DN, các ngành, các địa phương tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, quản lý quy hoạch; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với thực tiễn triển khai; đẩy mạnh hỗ trợ DN tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết các thủ tục hành chính; đầu tư cải tiến, ứng dụng công nghệ vào sản xuất; đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 gây nhiều tác động tiêu cực, cấp ủy các cơ sở Ðảng đã kịp thời tham mưu tỉnh ban hành các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong điều hành, thực thi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh hỗ trợ DN vượt khó. Nhờ đó, tỉnh ngày một nâng cao vị thế, sức hút với các DN; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 của tỉnh xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố với tổng số 65,09 điểm, đây là điểm số PCI cao nhất từ trước tới nay. Năm 2019 tỉnh ta tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư nhanh; trong đó thu hút đầu tư trong nước tăng gần 3,5 lần so với năm 2018, thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 200 triệu USD. Ðặc biệt, từ năm 2019 đến nay, nhiều nhà đầu tư tiềm năng từ Hàn Quốc, Nhật Bản... về khảo sát, xúc tiến đầu tư sản xuất, kinh doanh đa dạng các lĩnh vực.

Công nhân Công ty CP May Sông Hồng sản xuất hàng may mặc xuất khẩu sang các nước EU và Mỹ. Ảnh: Xuân Thu
Công nhân Công ty CP May Sông Hồng sản xuất hàng may mặc xuất khẩu sang các nước EU và Mỹ. Ảnh: Xuân Thu

Phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh

5 năm qua, cấp ủy Ðảng trong các DN đã nâng cao tính chủ động, thường xuyên phối hợp với lãnh đạo DN thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Từ đó, các DN trong Khối đã chủ động sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tiết giảm chi phí; đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại tiên tiến; nâng cao trình độ cán bộ lãnh đạo quản lý, tay nghề người lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú trọng nâng cao chất lượng sản xuất và sức cạnh tranh. Nhiều DN đã tích cực đầu tư mở rộng quy mô sản xuất về vùng nông thôn với tổng giá trị trên 5.000 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, đưa Nam Ðịnh sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư của các DN trong Khối hàng năm tăng bình quân 10%, cả nhiệm kỳ đạt 3.616 tỷ đồng. 5 năm qua, kết quả sản xuất, kinh doanh của các nhóm DN trong Khối tiếp tục có bước phát triển mới. Nhóm DN dệt may có mức tăng trưởng cao, đạt 16,5%/năm; nhóm DN cơ khí tăng trưởng bình quân 9,9%/năm; nhóm DN chế biến đạt mức tăng trưởng 10%/năm; nhóm DN dịch vụ sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 13,2%/năm; nhóm DN thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng đạt 11%/năm; nhóm DN dịch vụ Viễn thông, Bưu chính, Ðiện lực đạt mức tăng trưởng 15,5%/năm; nhóm DN dịch vụ tài chính có mức tăng trưởng đạt 13,5%/năm... Nỗ lực của các doanh nghiệp đã góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đảm bảo thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế, với kết quả nộp ngân sách năm 2019 đạt 942,9 tỷ đồng, chiếm từ 16-20% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Ðặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay các doanh nghiệp đã nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp kết quả sản xuất công nghiệp trên toàn tỉnh vẫn tăng trưởng trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.

Xây dựng Ðảng bộ vững mạnh

Xác định xây dựng Ðảng bộ, chi bộ vững mạnh, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, DN là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua Ðảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền quán triệt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên và người lao động; quan tâm kiện toàn, bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội. Coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy; xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan, DN; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng nguyên tắc công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác bồi dưỡng, phát triển, quản lý đảng viên; tổ chức thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng, kịp thời đánh giá thực trạng công tác Ðảng trong toàn Ðảng bộ, từ đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khắc phục, xử lý những sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Nghiêm túc tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng. Nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay sau khi hợp nhất Ðảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Ðảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức cơ sở Ðảng và cán bộ, đảng viên đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Ðảng bộ; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ủy Khối được tăng cường, giúp cho sự phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh với các DN trong Khối được nhuần nhuyễn hơn, nhanh chóng hơn (nhất là nhiệm vụ hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn của DN).

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Ðảng bộ khối trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát triển cơ quan, doanh nghiệp bền vững; đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII. Ðể đạt mục tiêu đề ra, Ðảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong toàn Ðảng bộ Khối; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín gắn với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng cao tạo nguồn thu ngân sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp làm tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược, thương hiệu, văn hóa công sở và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng bộ máy quản lý, quản trị và chất lượng nguồn nhân lực./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com