Xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

07:08, 12/08/2022

Thực hiện các quy định của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), thời gian qua, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL. Qua đó không chỉ nâng cao số lượng, chất lượng đơn vị cấp xã đạt chuẩn TCPL mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, nâng cao hiểu biết pháp luật, tự giác sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) hướng dẫn các thủ tục hành chính cho nhân dân.
Cán bộ xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) hướng dẫn các thủ tục hành chính cho nhân dân.

Hải Hậu là huyện được Trung ương chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của cả nước. Đồng chí Phạm Vinh Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Việc thực hiện các tiêu chí chuẩn TCPL đã góp phần quan trọng trong thực hiện xây dựng xóm, xã NTM kiểu mẫu tiến tới xây dựng huyện NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, tiêu chí chuẩn TCPL đã giúp địa phương quản lý Nhà nước bằng pháp luật, tăng cường ý thức thực thi pháp luật của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó nhận thức rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình theo Hiến pháp và pháp luật. Để việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL đảm bảo chất lượng, hàng năm, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện duy trì, luân phiên thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn TCPL, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn quy trình thực hiện xây dựng và đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL tại các địa phương. Trong đó, quan tâm đến các đơn vị chưa đạt chuẩn TCPL hay các địa phương được chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Từ đó, giúp cơ sở thực hiện tốt chỉ tiêu cấp xã đạt chuẩn TCPL trong xây dựng NTM kiểu mẫu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Ông Phạm Văn Tiêu, xã Hải Anh cho biết: Những năm gần đây, người dân chúng tôi được TCPL bằng nhiều cách thức từ phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, cổ động trực quan đến tờ rơi tài liệu pháp luật… Đồng thời, khi làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa ở huyện, tôi được sắp xếp, lấy số thứ tự, tra cứu thông tin trên bảng điện tử, máy tính rất tiện ích. Mặt khác, được cán bộ hướng dẫn tận tình, thời gian xử lý hồ sơ khá nhanh gọn, hợp lý, đúng theo quy định. Bằng nhiều giải pháp từ các cấp chính quyền, các phòng, ban, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL ở Hải Hậu đạt được kết quả tích cực. Hàng năm tỷ lệ cấp xã đạt chuẩn TCPL của huyện luôn đạt chỉ tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy chương trình mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu của huyện theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Để công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt hiệu quả cao, hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL. Đặc biệt ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8-5-2017 với một số điểm mới về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL như: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; tiếp cận thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá công nhận, xây dựng cấp xã TCPL, đảm bảo và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” trong Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025 để cơ quan Tư pháp các cấp chủ trì thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả và yêu cầu đề ra. Đồng thời trực tiếp giao Sở Tư pháp hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai Quyết định 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tiêu biểu cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh, giới thiệu những quy định mới của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; phối hợp với UBND các huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, qua đó hướng dẫn cơ sở thực hiện đánh giá các tiêu chí về chuẩn TCPL tại địa phương mình đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL gắn với xây dựng NTM được quan tâm thực hiện đồng bộ, thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung, hình thức đa dạng thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, khẩu hiệu, tờ rơi, các cuộc họp, hội nghị, tủ sách pháp luật, tư vấn pháp luật… các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, linh hoạt ứng dụng các tiện ích như zalo, facebook… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với xây dựng NTM. Cùng với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL cũng được chính quyền cấp huyện, cấp xã trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Trong đó, đội ngũ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện công tác tự đánh giá đạt chuẩn TCPL tại cấp xã đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề xuất UBND các cấp xem xét, giải quyết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL.

Bằng nhiều giải pháp từ các cấp, các ngành, công tác xây dựng xã đạt  chuẩn TCPL đạt được kết quả tích cực. Năm 2021 toàn tỉnh có 215/226 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn TCPL. Đồng chí Cù Đức Thuận, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về việc công nhận, đánh giá cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh và thực hiện theo thẩm quyền để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tổ chức, đánh giá xã đạt chuẩn TCPL, tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com