Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

08:02, 18/02/2022

Thời gian qua, Ban TVTU thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân. Từ đó, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ dân vận; đồng thời củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân với hoạt động các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đặt ra. 

Cán bộ Trung tâm giao dịch hành chính
Cán bộ Trung tâm giao dịch hành chính "một cửa" huyện Mỹ Lộc hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngay sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ tỉnh đã xây dựng các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình công tác toàn khóa trong đó có nội dung công tác dân vận. Cùng với đó, Ban TVTU đã ban hành Quyết định về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Ban TVTU thường xuyên lãnh đạo, định hướng nội dung và chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy vai trò trong tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Các cấp ủy đảng duy trì nền nếp chế độ giao ban công tác dân vận định kỳ. Hàng quý, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để nghe phản ánh về tình hình, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân; đồng thời chỉ đạo hoạt động trong thời gian tiếp theo. 6 tháng, một năm, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống chính trị và chỉ đạo thực hiện các biện pháp tháo gỡ những khó khăn. Ban TVTU chỉ đạo các cấp ủy Đảng chủ động phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận. Hàng năm, tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp; bố trí, phân công cán bộ, đảng viên có năng lực đảm nhiệm các chức danh chủ chốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hiện nay, Trưởng Ban Dân vận cấp tỉnh và 10/10 huyện ủy, thành ủy là thường vụ cấp ủy; 226/226 đảng ủy cấp xã đều kiện toàn khối dân vận do đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy làm trưởng khối; 100% cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh và UBND các cấp đã phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. Lực lượng vũ trang các cấp phân công cán bộ chính trị, lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ phụ trách công tác dân vận và ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ năm 2011 đến nay, Ban TVTU đã tổ chức sơ, tổng kết 26 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng về công tác dân vận và đoàn thể, để đánh giá về những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hệ thống chính trị về công tác dân vận trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, Ban TVTU còn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng; các sở, ban, ngành; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp gắn với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, chú trọng việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững; triển khai chính sách an sinh xã hội; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư nâng cao chỉ số cạnh tranh của địa phương; công khai minh bạch các hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao hiệu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tích cực quan tâm đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở... 

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban TVTU đã nâng cao chất lượng công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở. Hệ thống dân vận các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 3.545 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; trong đó có 2.066 tập thể, 1.479 cá nhân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo bền vững… Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chuẩn bị lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt để chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, ngành chức năng ứng phó các tình huống dịch; phát huy hiệu quả Tổ COVID-19 cộng đồng; tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự tại các chốt kiểm dịch, điểm phong tỏa, cách ly y tế và tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ; bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, giãn việc để kịp thời có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ… Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com