Trực Ninh đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống

08:02, 04/02/2021

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã khẩn trương triển khai các giải pháp đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Một góc nông thôn mới huyện Trực Ninh.
Một góc nông thôn mới huyện Trực Ninh.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình công tác; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; tập trung chỉ đạo việc cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; xác định các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch để phân công cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy viên tham mưu ban hành. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, nắm vững mục tiêu, nội dung nghị quyết đại hội và chương trình hành động, Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị thông tin nhanh về kết quả đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết; chú trọng nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, TUV, Bí thư Huyện ủy cho biết: Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đến các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp huyện; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các phòng, ban, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết cụ thể, phù hợp với 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết cần xác định những nội dung cơ bản, trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện; có bước đi phù hợp gắn với những việc cần làm ngay, những vấn đề giải quyết sớm và những việc căn cơ, lâu dài… Huyện cũng đã thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng đơn vị, địa phương; phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm (2020-2025). Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, Đảng ủy thị trấn Cổ Lễ đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng ủy viên và từng đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy về phụ trách từng chi bộ để theo dõi, nắm bắt tình hình quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo UBND thị trấn bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 để tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, nhất là thương mại và dịch vụ; chọn cây, con giống tốt để đưa vào sản xuất nhằm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Đến thời điểm này, tại hầu hết các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, các hộ kinh doanh đang tất bật cung ứng hàng hóa phục vụ thị trường Tết. Trên các cánh đồng của thị trấn, người dân đang khẩn trương hoàn thành các khâu còn lại để xuống giống lúa vụ xuân 2021. Những nỗ lực ấy đều hướng đến chỉ tiêu đến năm 2025 của huyện tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 11,5%/năm; thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 700 tỷ đồng, tăng bình quân trên 20%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng; xây dựng 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội đến năm 2025 còn 0,15% theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025... Bên cạnh tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, ngay sau đại hội, huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai các chỉ tiêu về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Năm 2020 huyện đã đầu tư làm mới, nâng cấp, cải tạo 40,1km đường liên xã, trục xã; 65,3km đường trục thôn, xóm; 14,3km đường ngõ, xóm, 84,1km đường trục chính nội đồng. Xây mới, sửa chữa 5,5km đê; cứng hóa 12,3km mặt đê; kiên cố hóa 18,17km kênh cấp 1, cấp 2; 140m kênh cấp 3. Xây mới 329 phòng học, sửa chữa, nâng cấp 227 phòng học, phòng chức năng với tổng giá trị hơn 310 tỷ đồng; sửa chữa 660/867 công trình thủy lợi. Hoàn thành dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, với tổng chiều dài 8,9km đê hữu Ninh, tả Ninh tại địa bàn 8 xã, thị trấn và 0,9km kè tại xã Trực Đại. Chỉ đạo rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; hướng dẫn, đôn đốc 10 xã, thị trấn gồm: Trực Chính, Trung Đông, Trực Tuấn, Trực Nội, Trực Mỹ, Trực Đại, Trực Thái, Trực Hùng, Cát Thành, Ninh Cường hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua những khó khăn, thách thức, bằng những việc làm cụ thể, năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ huyện Trực Ninh đã hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn năm 2020, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./. 

Bài và ảnh: Văn HuỳnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com