Đảng bộ xã Hải Chính chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

08:03, 14/03/2016
Trở lại xã Hải Chính vào một ngày đầu xuân, chúng tôi ấn tượng về sự đổi thay trên đà phát triển của một xã ven biển phía nam huyện Hải Hậu. Chỉ cách đây 5, 6 năm, Hải Chính là một trong những xã vùng “trũng” của huyện nhưng giờ đây, diện mạo nông thôn của xã có những bước khởi sắc rõ nét với hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xóm đã được bê tông hóa phong quang, rộng đẹp đến từng dong, ngõ; đường giao thông nội đồng đã được bê tông hóa theo đúng tiêu chuẩn NTM. Các công trình phúc lợi của xã cũng được quan tâm đầu tư xây dựng phục vụ hiệu quả đời sống dân sinh. Bà con lương, giáo đoàn kết, phấn khởi trong niềm vui chung của quê hương đổi mới. Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Bước chuyển mình vững chắc của xã Hải Chính trong những năm qua đó chính là kết quả của việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với nhiệm vụ xây dựng NTM”.
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Chính họp triển khai kế hoạch công tác.
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Chính họp triển khai kế hoạch công tác.
Xã Hải Chính có 1.582 hộ với 5.700 nhân khẩu, trong đó có gần 88% đồng bào theo đạo Công giáo. Đảng bộ xã Hải Chính có 15 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ thôn, xóm. Để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, BCH Đảng bộ xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là quan tâm chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ thôn, xóm, trở thành hạt nhân nòng cốt ở cơ sở. Theo đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ thôn, xóm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy xã đã phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong Ban thường vụ và BCH Đảng bộ xã, theo đó mỗi đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã phụ trách 2 chi bộ thôn, xóm và 1 chi bộ khối sự nghiệp; mỗi đồng chí cấp ủy viên phụ trách 1 chi bộ thôn, xóm. Hằng tháng các đồng chí cấp ủy viên phụ trách tham gia sinh hoạt với các chi bộ để vừa nâng cao vai trò lãnh đạo các chi bộ cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đồng thời định hướng xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời điểm, giai đoạn. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cũng chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác phát triển Đảng ở các địa bàn thôn, xóm nhằm củng cố vai trò hạt nhân chính trị ở cơ cở. Cùng với quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ thôn, xóm, đội ngũ cán bộ chủ chốt các đoàn thể của xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đủ về số lượng, bảo đảm yêu cầu về chuẩn hóa cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, các tổ chức, đoàn thể đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên mới; vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tham gia xây dựng quy ước, hương ước và xây dựng NTM. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng và phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”… Các đoàn thể của xã cũng duy trì chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Đồn Biên phòng Văn Lý đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực ven biển. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của các tổ chức và các đoàn thể.
 
Từ việc chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu lực lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân trong xã không ngừng được củng cố và phát huy trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. BCH Đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng ngành nghề; phát huy nội lực và khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của khu vực ven biển. Theo đó, các hộ dân trong xã đã đẩy mạnh chuyển đổi diện tích sản xuất muối kém hiệu quả sang nuôi thủy sản với việc quy hoạch thành vùng nuôi tập trung và tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả nuôi trồng. Ngoài phát huy thế mạnh khai thác và nuôi thủy sản, xã còn tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất vụ đông với các loại cây cà chua, rau xanh. Đến nay, toàn xã đã chuyển đổi được gần 53ha diện tích làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả cao với sản lượng trung bình hằng năm đạt gần 400 tấn, giá trị thu nhập từ 250-300 triệu đồng/ha/năm; diện tích trồng màu toàn xã có trên 60ha, nhân dân áp dụng tốt khoa học, kỹ thuật trồng cây có giá trị kinh tế cao như: hành, đậu đỗ, cây dược liệu, với giá trị sản xuất vùng chuyên canh đạt 120-130 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra xã còn tập trung phát triển một số ngành nghề dịch vụ, CN-TTCN nhằm từng bước đa dạng hóa ngành nghề, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trên địa bàn xã hiện có 8 cơ sở mộc, 5 cơ sở may công nghiệp, 6 cơ sở hàn xì i-nốc, 5 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, 4 cơ sở chế tác đá… mỗi năm tạo việc làm thường xuyên cho 350-400 lao động.
 
Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng NTM nhằm tạo sức bật cho bước phát triển của xã. Theo đó BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với những bước đi chắc chắn, những cách làm mạnh dạn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, từ đó đã huy động được sự “vào cuộc” tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Hải Chính là 1 trong 9 xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia NTM vào năm 2013. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được cải thiện, quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,87%.
 
Một diện mạo NTM đã hình thành trên mảnh đất nơi đầu sóng Hải Chính. Sự khởi sắc đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân với những bước đi mạnh dạn, đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiều năm qua Đảng bộ xã Hải Chính liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.  
 
Bài và ảnh: Thu Thủy

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com