Thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh

06:12, 23/12/2021

Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, ngày 23-12-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, khu phố và cộng đồng dân cư; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân thực hiện trách nhiệm, quyền lợi được học tập thường xuyên, học suốt đời; tận dụng các cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu. Duy trì và nâng cao chất lượng việc tổ chức công nhận danh hiệu các mô hình học tập; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. 

Theo kế hoạch, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có 100% các huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% các huyện, thành phố duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 4 tuổi. Duy trì 100% các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 một cách bền vững. 100% các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Về năng lực cơ bản và trình độ của người dân, có 60% số người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin; 60% số người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống. Khoảng 50% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 12% dân số có trình độ đại học trở lên. Về hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có 75% các trường đại học trên địa bàn tỉnh triển khai đại học số và xây dựng học liệu số; 60% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 70% các Trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục. Về xây dựng các mô hình học tập trong xã hội, có 40% công dân đạt danh hiệu công dân học tập; 25% các huyện, thành phố được công nhận danh hiệu huyện học tập. Mục tiêu đến năm 2030 xóa mù chữ và phổ cập giáo dục. Xây dựng các mô hình học tập trong xã hội, có 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập; 50% các huyện, thành phố được công nhận danh hiệu huyện, thành phố học tập; tỉnh được công nhận tỉnh học tập./.

Hồng MinhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com