Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

05:08, 25/08/2021

Ngày 25-8-2021, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định. 

Trung tâm Chỉ huy do đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế làm Phó Chỉ huy trưởng. Thành viên của Trung tâm Chỉ huy là lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Trung tâm Chỉ huy có nhiệm vụ: Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của các bộ, ban, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dich COVID-19; Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19, trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan, phát sinh trên địa bàn tỉnh, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh cấp ủy, UBND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, sở chỉ huy các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin nóng, đột xuất, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Trung tâm Chỉ huy sẽ họp giao ban trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy các huyện, thành phố để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. Tùy tình hình cụ thể, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy quyết định thành viên các sở, ban, ngành tham gia giao ban trực tuyến tại các điểm cầu các sở, ban, ngành.

Trung tâm Chỉ huy trực 24/24. Hằng ngày, các thành viên Trung tâm Chi huy thuộc Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cử cán bộ thường trực tại trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy để tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy theo lĩnh vực theo dõi phụ trách để kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền.

Nhiệm vụ của các thành viên Trung tâm Chỉ huy do Chỉ huy trưởng phân công. Các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất khác theo phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh./. 

 

 

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com