Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong công nhân lao động

08:04, 26/04/2021
images1331836_bane_Bau_cu.jpg
Thực hiện kế hoạch về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai 3 đợt: đợt 1: Hết tháng 3; đợt 2: từ tháng 4-2021 đến ngày bầu cử 23-5-2021 (tháng cao điểm); đợt 3: sau khi kết thúc ngày bầu cử 23-5-2021.

Trong tháng 4-2021, LĐLĐ tỉnh đã triển khai các lớp tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương, mỗi đơn vị từ 1-2 lớp, mỗi lớp tham dự 100 người. Các lớp tuyên truyền đều do các báo cáo viên LĐLĐ tỉnh trực tiếp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019; Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11-1-2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn lồng ghép tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các buổi sinh hoạt công đoàn, cuộc họp giữa công nhân với chủ doanh nghiệp; trên hệ thống loa phát thanh của các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp; sử dụng các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tranh cổ động tại các nút giao thông; tuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp, sổ tay…

Việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong công nhân lao động nhằm giúp nâng cao nhận thức của công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh về thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia đầy đủ và thực hiện đúng quy định của bầu cử./.

Văn Huỳnh


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com