Thực hiện Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu

09:03, 12/03/2020

Ngày 6-3 UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD) theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17-1-2020. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu cho tỉnh xây dựng đề án cập nhật, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch ƯPSCTD và Bản đồ nhạy cảm tỉnh; mua sắm trang thiết bị chuyên dụng cho cơ quan thường trực ƯPSCTD cấp tỉnh; tổ chức diễn tập ƯPSCTD trên biển và trên đất liền; tham mưu thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh khi có sự cố tràn dầu xảy ra. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan các địa phương đôn đốc các cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc tỉnh quản lý, các tàu chở dầu, tàu vận tải, các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão xây dựng kế hoạch ƯPSCTD, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, giám sát công tác phòng ngừa và thực hiện kế hoạch ƯPSCTD của các đơn vị cấp tỉnh quản lý. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ tổ chức diễn tập ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả SCTD theo quy định. Sở Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các tàu chở dầu, tàu vận tải, các cảng biển, cảng sông để ngăn ngừa, hạn chế tối đa khả năng xảy ra sự cố tràn dầu. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn dân về phòng, chống và ƯPSCTD trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch ƯPSCTD của địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xong trước quý III năm 2020; chỉ đạo các cơ sở hoạt động, kinh doanh xăng dầu thuộc huyện, thành phố quản lý xây dựng kế hoạch ƯPSCTD, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xong trước quý III năm 2020; thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả SCTD theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát công tác phòng ngừa và thực hiện kế hoạch ƯPSCTD cấp huyện, thành phố quản lý./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com