Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015

08:05, 30/05/2016

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 được Quốc hội thông qua gồm 10 chương, 81 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.

Ngày 24-5-2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND tỉnh giao Sở TN và MT trước ngày 10-8-2016 hoàn thành công tác tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt đến lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định và các cơ quan thông tin đại chúng khác tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Trước ngày 30-8-2018, các sở, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên hoàn thành công tác quán triệt đến báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và các thành viên, hội viên của các tổ chức hội, đoàn thể. Trước ngày 25-8-2016, các huyện hoàn tất việc tổ chức hội nghị quán triệt đến lãnh đạo các phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo các xã, thị trấn, cán bộ chuyên trách môi trường hoặc cán bộ địa chính phụ trách môi trường và cán bộ tư pháp xã. UBND các xã, thị trấn hoàn thành công tác quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trước ngày 10-9-2016.

Sở TN và MT rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh; tham mưu, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật trước ngày 30-9-2016. Tham mưu các thủ tục hành chính về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, huyện để trình UBND tỉnh công bố. Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, hoàn thiện các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo; đảm bảo phân công, phân cấp rõ ràng, phù hợp với quy định của Luật và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật. UBND các huyện ven biển hoàn thành quy trình giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện nghiêm cơ chế hành chính “một cửa” trong giải quyết các thủ tục hành chính về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đảm bảo nhanh gọn đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Sở TN và MT phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về việc chấp hành Luật. Ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển không theo quy định. Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm Luật hoặc gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường khu vực ven biển; đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, kiên quyết chuyển cơ quan điều tra khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND các cấp tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển, tập trung kiểm soát ô nhiễm từ các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản; thiết lập, quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; khắc phục sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại trên biển. Huy động mọi nguồn lực tham gia bảo vệ môi trường khu vực ven biển. Sở Tài chính phối hợp với Sở TN và MT xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển. Tranh thủ các dự án đầu tư nước ngoài để tăng cường năng lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý, khai thác tài nguyên, môi trường biển.

UBND tỉnh đề nghị các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, cấp ủy Đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Yêu cầu Sở TN và MT chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành, các địa phương triển khai các nội dung của Kế hoạch./.

Thanh ThuýBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com