Thành ủy Nam Định tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020"

07:06, 10/06/2013

Ngày 7-6-2013, Thành ủy Nam Định đã tiến hành tổng kết 8 năm (2005-2013) triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan tư pháp và nhân dân thành phố đã nhận thức đúng đắn chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược cải cách tư pháp. Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp của thành phố thực hiện thường xuyên nhiệm vụ tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng; đặc biệt là việc tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các dự án luật và văn bản pháp quy. Việc nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương; việc hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp và các chế định bổ trợ tư pháp được tập trung chỉ đạo đảm bảo khách quan, kiên quyết, đúng pháp luật. Từ tháng 6-2005 đến tháng 5-2013, cơ quan điều tra đã khởi tố 3.343 vụ án với 3.665 bị can, trong đó số đối tượng bị xử lý hình sự chiếm tỷ lệ cao (trên 90%). VKSND thành phố đã thực hiện kiểm sát việc khởi tố của cơ quan điều tra có căn cứ, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội; chất lượng thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự được nâng lên. Hằng năm, VKSND thành phố đã phối hợp với TAND thành phố trong việc xét giảm thời gian thử thách, miễn giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, thực hiện và kiểm sát hồ sơ đề nghị xét đặc xá. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế thi hành án; tổ chức thi hành án, giảm số án tồn đọng, bảo đảm thi hành đúng nội dung bản án, quyết định của Tòa án và đúng trình tự, thủ tục thi hành án dân sự. Phòng Tư pháp thành phố đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện nghiêm túc việc cải cách hành chính liên quan đến công tác chứng thực, hộ tịch. Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” thành phố đã xây dựng được quy trình thực hiện hoạt động chứng thực, quản lý hộ tịch theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000; thực hiện tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch ở 25 phường, xã đảm bảo giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động tư pháp được tăng cường. Việc hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử, của nhân dân đối với cơ quan tư pháp được thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Qua đẩy mạnh cải cách tư pháp, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Thành ủy Nam Định chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan tư pháp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị; xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp khoa học, phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện phương án thành lập VKSND, TAND sơ thẩm khu vực. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, năng lực và phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com